مولاژ اسکلت انسان XC101

اندازه طبیعی 170 سانتی متری

نمایش دیسک مهره ستون فقرات

جمجمه برش خورده با فک متحرک

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: عادی (1 الی 12 ساعت)
22,000,000 تومان