دستگاه فیزیوتراپی 2 کانال توتال تنس PM70

قابلیت تنظیم تایم ، فرکانس و پالس

قابلیت تنظیم میزان قدرت کارکرد

زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
850,000 تومان