مولاژ ستون فقرات با لگن خاصره

سایز طبیعی 85 سانتی متری

قسمت های مجزا و متحرک

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: عادی (1 الی 12 ساعت)
10,500,000 تومان