جوراب واریس زیر زانو سیگواریس TFS

بافت نازک ، خنک و تنفسی

الیاف ضد آلرژی و حساسیت

تولید کننده: Sigvaris سوئیس
تماس بگیرید