ترازو آشپزخانه 10 کیلویی SF400

دقت اندازه گیری 1 گرم

اندازه گیری تا وزن 10 کیلوگرم

واحد سنجش اونس و گرم

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
150,000 تومان