اسپیرومتر تشویقی پریما 1200ml

میزان ظرفیت از 600 تا 1200ml

قابلیت استفاده اطفال و بزرگسال

تولید کننده: IRN ایران
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
118,000 تومان
برچسب ها