ترازو دیجیتال پرسنال مربع

صفحه شیشه ای نشکن

سنجش تا 180 کیلوگرم

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید