ترازو دیجیتال پرسنال مربع

صفحه شیشه ای نشکن

سنجش تا 180 کیلوگرم

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: چین
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
185,000 تومان