ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل

صفحه شیشه ای نشکن

سنجش تا 180 کیلوگرم

سیستم خاموشی خودکار

سه طرح بصورت رندوم

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
320,000 تومان