مولاژ احیای قلبی و ریوی و خفگی نوزاد

شبیه سازی خفگی و انسداد راه هوایی در نوزاد

تمرین رفع خفگی با فشرده سازی قفسه سینه

قابلیت تمرین احیای قلبی و ریوی CPR نوزاد

طراحی شده در سایز استاندارد و طبیعی نوزاد

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
14,500,000 تومان
برچسب ها