اطلاعات بانکی

درگاه پرداخت آنلاین ، شماره حساب ، شبا و شماره کارت های مورد تایید فروشگاه تجهیزات پزشکی التیام جهت واریز مبالغ سفارشات ، به شرح زیر می باشد :

.

درگاه پرداخت مستقیم

جهت ورود به درگاه پرداخت آنلاین مبالغ دلخواه اینجا کلیک نمایید.

.

اطلاعات واریز به حساب

بانک اقتصاد نوین

نام صاحب حساب: شرکت التیام سرو یاس

شماره حساب: 154246628511

شماره کارت: 6274127000025855

شماره شبا: IR880550015400204662851001

.

بانک صادرات ایران

نام صاحب حساب: فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 0102358163005

شماره کارت: 6037691540475472

شماره شبا: IR210190000000102358163005

.

بانک اقتصاد نوین

نام صاحب حساب: فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 154143813221

شماره کارت: 6274121157398371

شماره شبا: IR550550015400104381322001

.

بانک مسکن

نام صاحب حساب: فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 710137029058

شماره کارت: 6280231312637761

شماره شبا: IR890140040000710137029058