تفاوت تخت بیمارستانی و تخت معمولی در چیست؟

يكشنبه, 14 اسفند 1401

تفاوت تخت بیمارستانی و تخت معمولی در چیست؟

تخت بیمارستانی به تخت هایی گفته می شود که برای راحتی کاربر قابلیت هایی به آن ها اضافه شده است ، این قابلیت ها بر اساس نوع تخت های بیمارستانی متفاوت است ولی بطور کلی اضافه کردن چرخ جهت حرکت دادن کاربر بدون نیاز به بلند کردن او ، محافظ کنارین جهت حفاظت از سر خوردگی و سقوط از تخت و بلند شدن پشت سر کاربر جهت غذا خوردن یا دیدن تلویزیون و امثالهم از این قابلیت هاست که در تخت های معمولی آن را مشاهده نمی کنید.

نظر خود را درج نمایید