ترازو دیجیتال شیشه ای افق

صفحه شیشه ای نشکن

سنجش تا 150 کیلوگرم

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: ایران
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید