ترازو دیجیتال شیشه ای افق

صفحه شیشه ای نشکن

سنجش تا 150 کیلوگرم

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: IRN ایران
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
320,000 تومان