لباس ایزوله یکبار مصرف بیمارستانی

متریال اسپان باند بهداشتی

پوشش سرتاسری و یک تکه

تولید کننده: ایران
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
70,000 تومان