سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک مداکس

بسیار سبک با طراحی کاربردی

ایده‌ آل جهت استفاده در اسکن CT

تنظیم عمق نفوذ 11 الی 22 میلیمتر

تطبیق اختیاری سوزن کواکسیال

تولید کننده: Medax ایتالیا
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید