گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 3

تولید کننده: 3M امریکا
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
4,300,000 تومان