ویلچر ایستا شونده مکانیکی لوو LAE

بدنه آلومینیومی سبک و مقاوم

دارای شش نقطه اتکا به زمین

کمربند ایمنی و پد نگهدارنده زانو

تولید کننده: Levo سوئیس
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید
برچسب ها