کیسه آب گرم برقی Keyi

لایه داخلی PVC نسوز

لایه بیرونی نرم و حوله ای

گرمایش سریع طی 12 دقیقه

قابلیت استفاده تا 2 ساعت

تولید کننده: چین
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
75,000 تومان