شیشه شیر شکاف کام جاپلو Biberon

مخصوص نوزادانی با شکاف کام

دریچه تنظیم میزان خروجی شیر

زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید