سوزن بیوپسی جمشیدی EJ3513

سبک با طراحی کاربردی

طول 9 سانتیمتر و گیج 13

زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید