کتاب تست کور رنگی ایشی هارا

دارای 38 تست معاینه کور رنگی

جلد و صفحات ضخیم و مقاوم

تولید کننده: چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
980,000 تومان