کیسه آب گرم برقی

طرح های مختلف بصورت رندوم

گرمایش بسیار سریع طی 12 دقیقه

قابلیت استفاده مداوم تا 2 ساعت

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
140,000 تومان