مولاژ احیای قلبی و ریوی CPR

سایز نیم تنه استاندارد جهت آموزش

دارای کاور مخصوص جهت حمل

تولید کننده: IRN ایران
زمان ارسال: عادی (1 الی 12 ساعت)
11,500,000 تومان