مولاژ احیای قلبی و ریوی CPR

سایز استاندارد جهت آموزش

دارای کاور مخصوص حمل

تولید کننده: IRN ایران
زمان ارسال: عادی (1 الی 12 ساعت)
9,500,000 تومان