مولاژ احیای قلبی و ریوی CPR گاید دار تمام تنه

سایز تمام تنه استاندارد جهت آموزش

سیستم تشخیص و گاید الکترونیکی

دارای باکس مخصوص جهت حمل

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: عادی (1 الی 12 ساعت)
65,000,000 تومان
برچسب ها