مولاژ احیای قلبی و ریوی CPR با گاید دیجیتال

سایز نیم تنه استاندارد جهت آموزش

سیستم تشخیص و گاید دیجیتال

دارای کاور مخصوص جهت حمل

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: عادی (1 الی 12 ساعت)
54,000,000 تومان
برچسب ها