گن جراحی شکم و پهلو کامپرشن SP

مناسب جراحی شکم و پهلو

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

تولید کننده: Compression چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید