Compression چین

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

گن جراحی شکم ، پهلو و ران کامپرشن SPR

مناسب جراحی شکم ، پهلو و ران

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

850,000 تومان

گن جراحی شکم و پهلو کامپرشن SP

مناسب جراحی شکم و پهلو

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

750,000 تومان

گن جراحی شکم ، پهلو ، ران و ترانسفر کامپرشن SPRB

مناسب جراحی شکم ، پهلو و ران

پشت باز جهت ترانسفر باسن

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

890,000 تومان

گن جراحی شکم ، پهلو و پشت کامپرشن SPP

مناسب عمل شکم ، پهلو و پشت

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

800,000 تومان

گن جراحی جلیقه ای بالاتنه مردانه کامپرشن SSM

مناسب جهت عمل ژنیکوماستی

لیپوساکشن شکم ، پهلو و پشت

900,000 تومان

گن جراحی شکم ، پهلو ، ران و زانو کامپرشن SPRZ

جراحی شکم ، پهلو ، زانو و ران

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

920,000 تومان