ترازو جیبی کامت 200G

دقت اندازه گیری 0.01 گرم

اندازه گیری تا وزن 200 گرم

واحد سنجش اونس و گرم

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: چین
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
90,000 تومان