پمپ شیمی درمانی

قابلیت حمل و استفاده راحت و آسان

محفظه ضد نور برای داروهای حساس

امکان کنترل دقیق میزان خروجی دارو

زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید