تب سنج غیر تماسی کتکا EHYL-102

سنجش از 32 تا 43 درجه

حداکثر خطا تا 0.3 درجه

نشانگر تب Low یا High

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: چین
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
تماس بگیرید