واترجت جرم گیر بی ول WI-912

قابلیت تنظیم میزان فشار آب

زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
2,555,000 تومان