الکل اتانول طبی 96% بیدستان 1000ml

مناسب جهت مصارف ضد عفونی

با بسته بندی مقاوم و بهداشتی

تولید کننده: ایران
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
تماس بگیرید