اسپیرومتر تشویقی بسمد 5000ml

میزان ظرفیت از 500 تا 5000ml

قابلیت استفاده اطفال و بزرگسال

تولید کننده: Besmed تایوان
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
455,000 تومان
برچسب ها