فتال مانیتورینگ ATM Biocare FM1

قابلیت بررسی همزمان جنین دو قلو

ثبت اتوماتیک و دستی حرکت جنین

قابلیت پشتیبانی پروب های مختلف

تولید کننده: KR کره جنوبی
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید