پی اچ متر ATC2

محدوده اندازه گیری 0 تا 14ph

دقت اندازه گیری 0.01 درصد

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
380,000 تومان
برچسب ها