پی اچ متر ATC

محدوده اندازه گیری 0 تا 14ph

دقت اندازه گیری 0.1 درصد

تولید کننده: CN چین
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
450,000 تومان
برچسب ها