کاتتر شالدون همودیالیز دو راه Arrow CV-12122-F

دارای سایزبندی های مختلف

تولید کننده: Teleflex امریکا
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
تماس بگیرید