رول ملحفه یکبار مصرف 5020

طول 20m در عرض 50cm

قطعات پرفراژ شده آماده

تولید کننده: IRN ایران
زمان ارسال: فوری (1 الی 5 ساعت)
26,000 تومان