محصولات با برچسب 'گن ابدو'

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

گن جراحی شکم ، پهلو ، ران ، زانو و ترانسفر کامپرشن SPRZB

جراحی شکم ، پهلو ، زانو و ران

پشت باز جهت ترانسفر باسن

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

980,000 تومان

گن جراحی شکم ، پهلو ، ران و ترانسفر کامپرشن SPRB

مناسب جراحی شکم ، پهلو و ران

پشت باز جهت ترانسفر باسن

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

890,000 تومان

گن جراحی شکم ، پهلو ، ران و زانو کامپرشن SPRZ

جراحی شکم ، پهلو ، زانو و ران

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

920,000 تومان

گن جراحی شکم ، پهلو و پشت کامپرشن SPP

مناسب عمل شکم ، پهلو و پشت

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

800,000 تومان

گن جراحی شکم ، پهلو و ران کامپرشن SPR

مناسب جراحی شکم ، پهلو و ران

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

850,000 تومان

گن جراحی شکم و پهلو کامپرشن SP

مناسب جراحی شکم و پهلو

الیاف پزشکی ضد حساسیت

3 ردیف قزن قابل تنظیم جلو

بندهای سرشانه فیکس کننده

فاق بازشو با قزن قابل تنظیم

750,000 تومان